18-04-2014 Kerkuilennieuws.

De voorjaarsvergaderingen van de kerkuilenclubs zijn weer achter de rug. Veel aandacht ging uit naar het slechte broedseizoen van 2013. Zoals eerder vermeld had het langdurige koude weer in het voorjaar grote gevolgen voor de muizenstand en dus ook voor het voedsel van de kerkuil. In ons eigen werkgebied was het een rampjaar met weinig broedgevallen. Wij waren dan ook benieuwd naar de ontwikkelingen in de rest van Nederland. Johan de Jong (landelijk coördinator) gaf een overzicht van het broedseizoen van 2013. Hieruit bleek dat in Nederland het aantal broedgevallen met 54% was afgenomen ten opzichte van 2012. In Drenthe bijv. daalde het aantal broedgevallen met maar liefst 64%. In zuid Limburg kwam zelfs geen broedgeval voor. Later in 2013 herstelde in sommige gebieden de muizenstand, wat tot gevolg had dat er in november nog jongen zijn geringd, maar dat kon het seizoen niet meer redden. Een seizoen met een slecht broedresultaat wil echter niet zeggen dat het slecht gaat met de uilen, want de volwassen vogels hebben zich wel redelijk kunnen redden. Dit jaar met het vroege voorjaar en hoge temperaturen zal waarschijnlijk een goed broedseizoen tot gevolg hebben. In diverse nestkasten zijn nu camera’s opgehangen. De beelden laten grote legsels zien en in diverse nestkasten zijn al jonge kerkuilen aanwezig.