05-03-2019 Landelijke broedgegevens kerkuilen 2018 zijn bekend

Zoals ook al in ons jaarverslag beschreven leek het erop dat 2018 een duidelijk minder jaar zou worden wat betreft het broedsucces van de kerkuilen. Ons werkgebied kende grote verschillen. De hogere zandgronden deden het beduidend minder dan de lagere veen- en kleigebieden. In het landelijk overzicht zie je dit gegeven dan ook gedeeltelijk terug. In Drenthe, Achterhoek Noord en de Veluwe zijn het aantal broedgevallen bijna gehalveerd. De kleinste afname lieten de klei- en veengebieden zien. Het koude voorjaar en de droogte op de zandgronden heeft waarschijnlijk een grote invloed gehad op de muizenpopulatie. Dit gegeven vonden wij min of meer ook terug bij de torenvalken en de andere uilensoorten.

Ondertussen is er een begin gemaakt met het controleren van de nestkasten van de bosuilen. Vorig jaar moesten wij het zonder broedparen stellen. Dit jaar hebben wij in ieder geval weer een nestkast bezet. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.