BESTUUR

Samenstelling
Het bestuur van de Stichting Vogelwerkgroep bestaat op 9 december 2021 uit
H. Folkerts, Voorzitter
H. Tebberman, Penningmeester
W. Kouwenhoven, Secretaris
B. Robbe, lid
H. van der Waal, lid
Het inschrijfnummer bij de KvK is 04068884 Het RSIN is 812049664

Inschrijving KvK
Voor een volledig overzicht van de KvK inschrijving zoals deze op 9 december 2021 geregistreerd stond klikt u hier

Statuten
De statuten van de stichting kunt u hier  vinden

Beleidsplan
Het bestuur werkt aan de hand van een periodiek bijgesteld Beleidsplan

Beloningsbeleid
Het beleid van het bestuur rond beloning is als volgt bepaald: Bestuursleden en vrijwilligers krijgen niet betaald voor hun activiteiten.
Gemaakte kosten kunnen gedeclareerd worden middels een daartoe strekkend declaratieformulier uitsluitend met overlegging van deugdelijke bewijsstukken. Zulks ter beoordeling van het bestuur/de penningmeester.