04-06-2015 Kerkuilencontrole

Op 28 mei hebben wij een controle uitgevoerd bij een paar kerkuilenkasten. Nou geeft een controle van één nestkast natuurlijk geen goede indicatie van alle nestkasten, maar het geeft wel een idee hoe de situatie dit jaar ervoor staat. Met name het gebied Mastenbroek, waar vorig jaar door de muizenplaag veel broedsels van uilen waren, had onze interesse. De nestkast, die voorzien is van een camera, gaf een raar beeld te zien. In eerste instantie hadden de kerkuilen drie eieren gelegd. Deze werden op een gegeven moment niet meer bebroed. Daar de beide uilen overdag wel in de nestkast aanwezig waren, was sterfte van één van de ouders of predatie door steenmarter niet aan de orde. Een maand later gingen ze weer over tot de eileg maar ook deze keer werd de broedpoging gestaakt. Wat was er nu aan de hand? Hadden wij te maken met onervaren ouders of speelden andere oorzaken een rol.
Tijdens een controle van een steenuilenkast troffen wij drie eieren in de nestkast aan. Er zaten echter geen steenuilen in de nestkast en de eieren waren koud en dus niet bebroed. Op hetzelfde adres hebben wij ook een kerkuilenkast. Als steekproef hebben wij deze ook gecontroleerd. Resultaat; beide uilen in de nestkast aanwezig plus vier eieren die her en der verspreid door de nestkast lagen. Ook hier dus sprake van een gestaakt broedgeval.
Deze drie voorbeelden zijn niet tekenend voor de hele polder, maar de eerste indruk is dat de grote muizenpopulatie verdwenen is . Een reden zou kunnen zijn dat door de afwezigheid van prooien de uilen zijn gestopt met het broeden en wachten op betere tijden. Wij zijn nu dan ook zeer benieuwd hoe de eerste controle in de tweede week van juni zal verlopen.