12-12-2018 Kerkuilen nieuws

Tijdens onze provinciale vergadering van de provincie Drenthe kwam naar voren dat het aantal uitgevlogen jongen voor de helft was afgenomen in vergelijking met vorig jaar. In totaal hadden wij dit jaar in Drenthe 207 broedgevallen, die 614 jongen voortbrachten. Van deze 614 jongen zijn er slechts 353 uitgevlogen. Conclusie is dus dat er tijdens de jongenfase veel jongen zijn dood gegaan. Vorig jaar hadden wij een record aantal broedgevallen, namelijk 385 (jaar 2018 207 stuks) met een totaal van 1367 jongen en dit jaar slechts 614 jongen. Dus dit jaar is het aantal jongen met ruim 50 % afgenomen. In ons werkgebied namen hadden wij een afname van 45%. Het zal nog even duren voordat wij de landelijke cijfers kunnen inzien. Per provincie kunnen er grote verschillen zijn. In het verleden hadden wij soms grote verschillen in broedsucces tussen bijv. hogere zandgronden en kleigebieden. Geluiden van omliggende werkgroepen geven echter wel aan, dat overal een achteruitgang te constateren was.