22-10-2014 kerkuilennieuws oktober/november.

Zoals al eerder vermeld hebben wij dit jaar een heel goed kerkuilenseizoen. Tot dit  jaar was 2007 een topjaar met 111 uitgevlogen jonge kerkuilen. Dit jaar echter staat de teller op 113 uitgevlogen jongen. Nu hebben wij nog één nestkast waar zich minimaal 5 jongen in bevinden.
Dit seizoen troffen wij maar liefst 8 tweede broedgevallen aan en zelfs een derde broedgeval. Vreemd genoeg zaten er grote verschillen in de aanvangsdatum  van tweede broedgevallen. In vier nestkasten zijn bij het uitvliegen van de jongen van het eerste legsel de uilen direct weer begonnen met de start van een tweede legsel. Deze broedgevallen hadden een goed resultaat. In twee gevallen gaf het vervolglegsel zelfs, wanneer wij kijken naar het aantal uitgevlogen jongen, een beter resultaat te zien dan het eerste broedgeval.
Bij de andere vier nestkasten zat er een periode tussen het uitvliegen van de jongen en het daaropvolgend tweede legsel. In mei en begin  juni hadden wij hier de jonge kerkuilen van een ring  voorzien. Bij latere controles in juli troffen wij geen eieren of jongen aan in de nestkasten. Pas laat in augustus werden door de kerkuilen opnieuw eieren gelegd.  Twee nestkasten met 4 en 5 eieren werden aangetroffen. Deze broedgevallen hebben het echter niet gered. In oktober hebben de uilen deze broedpogingen gestaakt. Waarschijnlijk was het seizoen te ver gevorderd om nog jongen groot te brengen, omdat de jonge uilen pas eind november of begin december hadden kunnen uitvliegen. In de andere twee nestkasten, waarvan er één is voorzien van een camera, troffen wij kleine jongen aan. In de nestkast, welke is voorzien van een camera, werd het eerste jong geboren op 22 september.  Door de aanwezigheid van de camera kunnen wij de ontwikkelingen in de nestkast op de voet volgen.  Op 12 juni zijn wat betreft het eerste broedsel hier drie jongen geringd. Zoals wij nu kunnen zien, zitten er op 21 oktober 5 jongen in de nestkast. Nu het weer omgeslagen is en wij in de herfst beland zijn, is het interessant om te zien hoe de jongen opgroeien en of ze het redden om vliegvlug te worden. Daarom is het ons plan om regelmatig een foto te plaatsen om dit broedgeval te volgen.

uilen pelleboer 22-9

pelleboer 27-9

pelleboer 13-10

pelleboer 19-10

pelleboer 27-10

pelleboer 2-11

Op 6 november was het eerst geboren jong, dat op 22 september uit het ei kroop, nu 46 dagen oud. Daar de volgende jongen ongeveer om de twee dagen  geboren werden, zit er tussen het eerste jong en het laatste jong een leeftijdsverschil van ongeveer  tien dagen. De jongen waren nu oud genoeg om te ringen. Dit gebeurde dus op 6 november. Nog nooit in de historie van onze kerkuilenbescherming hebben wij zo laat in het jaar jonge kerkuilen gehad. Het zal nog ongeveer 4 weken duren voordat alle jongen zijn uitgevlogen. Wij zitten dan reeds in december. Een bijzonder late situatie. Door de aanwezigheid van de camera kunnen de ontwikkelingen goed bijgehouden worden. Wij houden u op de hoogte.

pelleboer 6-11-02

pelleboer 6-11-01

pelleboer09-11

pelleboer16-11jpg

Foto's beschikbaar gesteld door Richard Borst.