23-03-2015 De knuffeloehoe van Kampen

De laatste tijd is er veel aandacht besteed aan oehoe’s. De oehoe van Purmerend was uitgebreid in het nieuws. Maar ook op andere locaties doken oehoe’s op. In de buurt van Kampen werd ook een oehoe waargenomen. Fotografen maakten van deze gelegenheid gebruik om deze imposante vogel te fotograferen. Belangstellenden kwamen er achter dat bij het roepen van ‘oehoe’deze vogel zelfs naar de mensen toekwam. Deze vogel was dus absoluut niet schuw en was gewend om bij mensen op de arm, hoofd of schouder te zitten. Wij kunnen dus niet spreken van een wild exemplaar. Daar deze vogel niet voorzien was van een leertje om zijn poten, kunnen wij stellen dat deze vogel niet ontsnapt was bij een valkenier. Het is dus waarschijnlijk een exemplaar dat bij een particulier is ontsnapt of losgelaten.
De coördinator van uilen in de regio Kampen, de heer Wim van der Molen, was natuurlijk op de hoogte van de aanwezigheid van de oehoe. Op een avond nam hij de mogelijkheid waar om ook kennis te maken met deze vogel. Bij het roepen van de vogel kwam deze aanvliegen en landde op zijn uitgestoken arm. Nu heeft de heer van der Molen niet de lengte van een basketballer, maar de foto’s laten duidelijk de imposante afmetingen van de uil zien.

230315knuffeloehoe1

230315knuffeloehoe2