2012-03-11 Uilenbescherming rondom Kampen nieuw leven ingeblazen.

Woensdag 7 maart is er in Kampen door de heer Folkerts een lezing gegeven over uilen in Nederland. Deze lezing was via diverse media aangekondigd. De heer Snaak (coördinator kerkuilen West Overijssel) vertelde over het beschermingswerk van deze vogels. Dit naar aanleiding van het ontbreken van de bescherming van uilen in deze regio. Deze avond had tot gevolg er zich zes vrijwilligers hebben aangemeld om zich in te zetten voor de uilen. De komende tijd zal er een gebiedsindeling worden gemaakt en onder begeleiding van H. Folkerts zal er een begin gemaakt worden met het opzetten van het beschermingswerk. Er moet een inventarisatie komen van nestkasten, die door de loop van jaren op eigen initiatief zijn opgehangen. Ook de aanwezige steenuilen krijgen de aandacht. Jaren geleden is door Cor Fikkert een inventarisatie gedaan rond IJsselmuiden. Dit bracht 14 territoria aan het licht. Het zou dus kunnen zijn dat er in dit gebied nog een bolwerk aanwezig is van steenuilen.