Voorlopige gegevens van het aantal broedparen van de kerkuilen

Het seizoen 2022 gaat de boeken in als een slecht jaar. Tijdens de vergadering van de provinciale werkgroepen kwamen deze geluiden naar voren. Wij hadden in onze provincie dit jaar slechts 157 broedgevallen en er zijn 424 jongen uitgevlogen. Ook in het werkgebied van Vliegvlug in Drenthe hadden wij slechts 6 broedgevallen. De afwezigheid van de veldmuizen zal hier debet aan geweest zijn. De gegevens van andere provincies zijn nog niet bekend bij ons. Het zou ons niet verbazen dat de landelijke cijfers een dieptepunt laten zien. Resultaten per gebied kunnen echter grote verschillen aangeven, bijv. tussen de veen, klei en zandgebieden. Ook dit jaar kende onze Vogelwerkgroep een verschil. De zandgronden deden het relatief slecht en de veengebieden iets beter.