06-02-2022 Kerkuilen nieuws

Het jaar 2021 was voor onze werkgroep een slecht kerkuilen seizoen. Er waren weinig broedgevallen en het aantal jongen per nest was aan de lage kant. De hogere zandgronden deden het in ons werkgebied beter dan de veengebieden. Per regio kan dit echter verschillen. De resultaten van de provincie Drenthe zijn binnen en en geeft een beter overzicht van het totaal aan broedgevallen in onze provincie. Van Overijssel zijn nog geen resultaten binnen.

In 2021 waren er provinciaal 206 broedgevallen, er zijn 547 jongen uitgevlogen, 16 broedgevallen zijn mislukt en er waren twee tweede broedgevallen. Het jaar 2019 was een topjaar. Toen waren er 328 broedgevallen en zijn er maar liefst 900 jongen uitvlogen. Dit geeft wel aan dat er grote verschillen kunnen zijn per jaar. Wij zijn ook heel benieuwd wat Overijssel aan broedgevallen heeft opgeleverd. In ons werkgebied kwamen in deze provincie amper broedgevallen voor. Ook van andere naburige werkgroepen kwamen geen optimistische geluiden. Het kan dus zijn dat de regio Noord-West Overijssel het slecht deed maar dat de regio Twente het beter heeft gedaan. Afwachten maar even.