28-05-2022 Steenuil

De populatie steenuilen in ons werkgebied is stabiel. Er zijn wat verschuivingen van de locaties van hun nesten, maar het totaal beeld blijft hetzelfde tot licht wisselend. In Koekange hadden wij een voorheen succesvolle nestkast nu onbezet. Wel is er een nieuw territorium vastgesteld. Vermeldingswaard is dat wij de laatste twee jaar geen broedgeval meer hadden op een voorheen succesvolle locatie. Aanwezigheid van processierupsen in de nestkast zal hier de oorzaak van geweest zijn. Bij de buren hadden de bewoners zelf een nestkast opgehangen. Laat nou de laatste 2 jaar hier de uiltjes in gebroed hebben. Volgens de bewoners zijn ook dit jaar de uiltjes weer aanwezig in de nestkast. Op Broekhuizen bleek een paartje verhuist te zijn naar de overburen. Voordeel is dat ze hier wel gebruik maken van een nestkast. Op de locatie van vorig jaar zaten ze ergens onder de dakplaten en dus voor ons niet te controleren.