23-03-2017 Uilen in Koekange en de Wijk.

De uilenwerkgroep van Vliegvlug neemt dit broedseizoen de activiteiten voor wat betreft de uilen in de regio Koekange en De Wijk voor haar rekening.
Voorheen was de heer Bisschop uit De Wijk hiervoor verantwoordelijk.
De heer Bisschop heeft zijn activiteiten voor wat betreft de uilen beëindigd.
In overleg met omringende vogelwerkgroepen is besloten dat de vogelwerkgroep 'Vliegvlug' uit Meppel de activiteiten voor het broedseizoen 2017 zal overnemen.
Deze activiteiten betreffen het controleren van de uilenbroedkasten en het ringen van de uilen.
Er zijn door de werkgroepleden Hilbert, René, Jans en Klaas bezoeken afgelegd en met de meeste kastenhouders is reeds kennis gemaakt. De reacties van de kastenhouders waren in het algemeen zeer positief. Het is voor wat betreft de uilen een werkgebied met veel enthousiaste mensen.
2017 is een proefjaar. Wanneer blijkt dat het beheer door de werkgroep in 2017 goed is verlopen dan kan het zijn dat “Vliegvlug” ook voor de komende jaren het beheer blijft uitvoeren.
De werkgroep ziet dan ook met veel belangstelling uit naar de komende broedresultaten.

260317koekange