23-07-2014 kerkuilen.

Het broedseizoen van dit jaar loopt weer op zijn eind. De kerkuilen weten echter nog van geen wijken en deze week zal begonnen worden met het voor de tweede keer controleren van alle nestkasten. Er zijn momenteel nog twee nestkasten met jongen. Dit betreft een eerste broedsel. Onlangs zijn wij nog in de polder Mastenbroek geweest. Bij een boerderij hadden wij in mei geen eerste controle uitgevoerd. Deze boerderij was in andere handen overgegaan. Zoals zo vaak gebeurd gaat dit gepaard met een grondige verbouwing met meestal negatieve gevolgen voor kerkuilen. De nieuwe eigenaar echter had mede door informatie van de vorige eigenaar besloten om de nestkast te handhaven. Door een grote verbouwing aan de schuur, waarbij o.a. het complete dak werd vervangen, leek het ons niet nodig deze nestkast te controleren. Dit bleek achteraf een verkeerde inschatting. Ondanks de bouwactiviteiten, waarbij de nestkast op een zeker moment moest worden ondersteund door een paal omdat de achterwand en het dak van de schuur verdwenen waren, hadden een paartje kerkuilen toch de nestkast uitgekozen om hier hun eieren te leggen. Wij vernamen van de eigenaar, dat de bouwvakkers tijdens hun werkzaamheden aan de achterwand en dak van de schuur regelmatig even in de nestkast keken om te zien hoe dit broedgeval vorderde. Ondanks alle verstoring zijn er toch jongen uitgevlogen.

Op 12 juli hebben wij een bezoek gebracht aan dit adres. Het complete dak is vernieuwd. In de schuur wordt momenteel hard gewerkt aan de indeling van enkele nieuwe kamers etc.. De nieuwe eigenaar vertelde ons het bovenstaand verhaal en hij wist ook te vertellen dat de uilen nog steeds aanwezig waren. Dus toch maar weer gekeken in de nestkast. Hieruit bleek dat de vogels voor de tweede keer begonnen zijn met een broedsel want wij troffen beide uilen en 7 eieren aan. Over enkele weken maar weerontroleren hoe het zal aflopen met dit broedgeval.

230714kerkuilen

Bij de familie Versluis waren wij op 22 mei te laat voor de eerste controle. Drie uilen zaten nog in de nestkast, waarvan er één de nestkast uitvloog. Ook troffen wij al een paar eieren aan, die waarschijnlijk deel uitmaakten van een tweede broedsel. Ook nu was het dus zinvol om te kijken hoe het verder was verlopen met dit broedgeval. Op 22 juli maar weer gekeken en nu troffen wij maar liefst 5 jongen aan. Hoeveel jongen er de eerste keer uitgevlogen zijn weten wij niet, maar wij kunnen nu wel stellen, dat deze nestkast dit seizoen zeer succesvol is gebleken.