05-06-2019 Uilen
Met de uilen gaat het in bepaalde gebieden zeer goed. De hogere zandgronden geven hetzelfde beeld te zien als vorig jaar. Deze blijven ver achter wat het aantal broedgevallen betreft. In de lagere gebieden zoals de polders etc. doen de uilen het in ons werkgebied tot nu toe bijzonder goed. In de polder Mastenbroek is de bezetting van de kasten 95%. Daarentegen hebben wij in het gebied Koekange (hogere zandgronden) een lage bezetting van de nestkasten. Aan de Barsbeek en Oppen Swolle lijkt het tot nu toe bijzonder goed. Zelfs twee nestkasten met 9 eieren of jongen. Voor ons een record. Het wil echter nog niet zeggen of deze broedgevallen volledig lukken. Nog maar even geduld hebben.

050619UilenControle nestkast Kerkuilen