03-01-2018 Steenuilen Drenthe

Het jaarverslag van de steenuilen in Drenthe is verschenen. Hieruit blijkt dat aan de oostkant en het noorden van onze provincie nagenoeg geen of weinig broedgevallen van deze uiltjes zijn aangetroffen. Een oorzaak kan zijn dat er geen of weinig beschermingswerk verricht wordt of ze komen er simpelweg niet voor. Het zwaartepunt van het aantal broedparen zit in het zuidwestelijke deel van Drenthe. Hier zijn rond de honderd broedgevallen aangetroffen. In de hele provincie zijn 107 nesten aangetroffen. Hiervan zijn er 28 mislukt door wat voor oorzaak dan ook. Er zijn dus 79 broedgevallen gelukt. Hiervan zijn in totaal 205 jongen uitgevlogen. Dit is een gemiddelde van 2,6 jong per broedgeval.

Het complete jaarverslag kunt u vinden bij Steenuilenwerkgroep Drenthe.