12-05-2021 Steenuilen

De eerste controles van de steenuilenkasten zit erop. Zoals het zich laat aanzien hebben wij rondom Meppel een kleine toename van het aantal bezette nestkasten. Door het controleren van de ringen bleek dat in Nijeveen twee nestkasten bezet waren door uiltjes, die in 2019 geringd waren in dit gebied. Een geringd mannelijk uiltje uit 2019 zat nu in aan andere nestkast te broeden, terwijl een zusje van hem een paar kilometer verderop zat te broeden op 4 eieren. In het gebied Koekange zijn wel diverse territoria vastgesteld, waaronder ook een nieuw territorium, maar het aantal bezette nestkasten is afgenomen.

120521Steenuilen