24-11-2012 Ransuilen

De afgelopen winter zijn wij weer op zoek gegaan naar roestplaatsen van ransuilen. Hieruit bleek dat evenals vorig jaar weinig ransuilen op de roestplaatsen aanwezig waren. Op de begraafplaats aan de Zomerdijk in Meppel zaten minimaal drie ransuilen. De roestplaatsen in de Dwarsgracht, Kamperzeedijk, Genemuiden en Zwartewaterklooster waren onbezet. De roestplaats in Hasselt was wel weer bezet door ransuilen. Door Wetland Wonen (een woningbouwvereniging) kregen wij te horen dat de woning in Giethoorn, waar al jaren ransuilen overwinteren in een boom in de tuin, naar andere bewoners overgaat. Deze bewoners hebben echter te kennen gegeven dat ze de bomen graag wilden verwijderen. Door tussenkomst van ons lijkt het er nu op dat er één boom blijft staan, zodat de uilen toch nog een plekje in deze tuin kunnen vinden. Deze winter zal blijken of de vogels ook inderdaad deze locatie weer gaan gebruiken als roestplaats.

jonge_ransuil

Jonge ransuil, die net geringd is