23-03-2015 Kerkuilen (camera)

In de nestkast bij de fam. Pelleboer hebben de kerkuilen hun eerste ei gelegd. Door middel van een in de nestkast geplaatste camera kan dit broedgeval nauwkeurig worden gevolgd. Wij zijn heel benieuwd hoeveel eieren er gelegd worden. Wel horen wij geluiden dat er nog steeds veel muizen aanwezig zijn. Dat zou dus kunnen inhouden dat er een fors aantal eieren gelegd worden. Daar kerkuilen direct beginnen met broeden, kunnen wij alvast een inschatting maken wanneer het eerste jong geboren zal worden. Ook weten wij nu al dat dit jong eind juni zal uitvliegen

.230315kerkuilen