03-01-2018 Project steenuilen Koekange, Broekhuizen en De Wijk

Zoals eerder vermeld zijn wij de afgelopen weken druk bezig geweest met het steenuilenproject. Dit project bestaat uit drie gedeelten;

A - Inventariseren waar steenuilen voorkomen
B - Draagkracht vinden bij bewoners in dit gebied
C - Maken en ophangen van nestkasten voor steenuilen

Het aankomende voorjaar gaan wij aan de slag met het vaststellen van de aanwezige territoria in het gebied. Momenteel zijn er bij ons zeker 6 territoria bekend. Naar alle waarschijnlijkheid komen er meer steenuiltjes voor.
Om voor dit project draagkracht te vinden bij de bewoners in dit gebied hebben wij op 22 november een voorlichtingsavond gegeven in het dorpshuis van Koekange (zie eerder verschenen publicatie). Tijdens deze avond hebben wij diverse aanmeldingen gekregen van locaties, waar zich uilen ophouden. Momenteel hebben wij alle meldingen afgewerkt en de resultaten zijn positief. Zeker is een nieuw territorium van steenuilen en twee aanwezige nestkasten voor kerkuilen, waarvan wij van het bestaan niet afwisten.

030118kasten steenuilen 01

De afgelopen weken zijn wij druk geweest met het maken van o.a. een tiental nestkasten voor de steenuilen. Reden hiervoor is natuurlijk om op veelbelovende locaties steenuilen broedgelegenheid aan te bieden en reeds enkele opgehangen nestkasten, die in slechte staat zijn, te vervangen.

 

 

 

 

030118kasten steenuilen 02De nieuwe nestkasten worden o.a. van betonplex gemaakt. Voordeel hiervan is dat dit materiaal langer meegaat dan de huidige opgehangen nestkasten. Ook zijn de nieuwste ontwikkelingen van het marterproof maken van de nestkasten toegepast.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van VBN en Postcodeloterij.