24-11-2012 Steenuilen

Het loopt moeizaam met de steenuilen. Ondanks het ophangen van nestkasten blijkt dat uitbreiding in bepaalde gebieden niet het gewenste resultaat opleveren. Op de plaatsen, waar altijd al steenuilen gebroed hebben, waren dit jaar ook steenuilen aanwezig. Uitbreiding van het aantal broedparen in nestkasten, wat je enigszins zou verwachten, blijkt niet eenvoudig. Daarom blijven wij al jaren steken op een paar broedgevallen. Het is daarom voor deze vogels moeilijk om de populatie in stand te houden. Steenuilen geven de voorkeur aan een rommelig biotoop. Oude schuren, boomgaarden, niet al te opgeruimde erven e.d. worden door de vogels gebruikt om te nestelen en te jagen. Als er een broedgelegenheid verloren gaat door bijv. een verbouwing, is het niet ondenkbaar dat ook de vogels in dit gebied verdwijnen. Dit is een landelijk gegeven.

Tal van werkgroepen zijn nu bezig om inventarisaties te doen en krijgen wij steeds meer zicht op de werkelijke populatie steenuilen in Nederland. Gelukkig hebben wij in Drenthe nu ook een actieve provinciale steenuilenwerkgroep, die de lokale werkgroepen aanstuurt. Via deze club krijgen wij regelmatig overzichten uit de provincie van de vastgestelde territoria of broedgevallen in nestkasten. Hieruit blijkt een voorzichtige toename van het aantal steenuilen. Je kunt echter ook stellen dat door intensiever speurwerk naar deze vogels steeds meer zicht verkregen wordt op broedparen die waarschijnlijk al jaren in een bepaalde omgeving voorkomen. Na enkele jaren kunnen wij pas vaststellen of er door het ophangen van de vele nestkasten ook een toename is van het aantal broedparen. Dit jaar hadden wij op de Veendijk weer een broedpaar in de nestkast die ook vorig jaar bezet was. Door controle van het ringnummers van de aanwezige vogels in de nestkast bleek dat wij te maken hadden met hetzelfde paartje als vorig jaar. Wij hebben drie jongen kunnen ringen op deze locatie. In de andere nabijgelegen nestkasten bleken spreeuwen de bewoners te zijn. In de polder Mastenbroek ging een broedsel verloren. De aanwezige vier eieren zijn niet uitgekomen. De volwassen vogels, die in de nestkast verbleven, waren ongeringde exemplaren. Dus komen er nog wel steenuilen voor op plaatsen die wij nog niet gevonden hebben.

Steenuil_met_kleine_kuikens

Steenuil met kleine kuikens