23-09-2017 Voorlichtingsavond over uilen in Koekange

Vogelwerkgroep Vliegvlug uit Meppel is dit jaar van start gegaan met de werkzaamheden voor de kerk- en steenuilen in het gebied Koekange en De Wijk. De heer Bisschop uit De Wijk, die jarenlang dit werk voor zijn rekening nam, is er mee gestopt. Tijdens een overleg met aangrenzende vogelwerkgroepen bleek dat er in dit gebied geen personen waren die de werkzaamheden van de heer Bisschop wilden overnemen. Vogelwerkgroep Vliegvlug heeft toen aangeboden om een gedeelte van het werkgebied van de heer Bisschop over te nemen voor een proeftijd van een jaar.  De nestkasten die zich in Broekhuizen, de Schiphorst, De Wijk, een gedeelte van de Stapel, Koekangerveld en Koekange bevinden worden nu dus beheert door de vogelwerkgroep Vliegvlug. Inmiddels is door de vogelwerkgroep besloten om ook de komende jaren het uilenwerk in dit gebied voort te zetten. Door middel van het ophangen van nestkasten, het controleren en schoonmaken ervan en het ringen van de jonge uilen probeert de vogelwerkgroep de populatie uilen in het gebied in stand te houden.

Het plan is om in november een voorlichtingsavond in het dorpshuis van Koekange te houden. Dit om het werk van onze vogelwerkgroep onder de aandacht te brengen. Deze avond zal bestaan uit het geven van een lezing over de activiteiten van onze werkgroep en een lezing over uilen.