16-06-2018 Bijzondere broedgevallen in kerkuilenkasten.
Dit seizoen wijkt duidelijk af van de voorgaande jaren. Ten eerste zijn de kerkuilen in ons werkgebied duidelijk later begonnen met het broeden. Normaal beginnen wij begin juni met het controleren van de nestkasten. Steekproefsgewijs hebben wij enkele nestkasten gecontroleerd waar de voorgaande jaren al vroeg in het seizoen grote jongen aanwezig waren. Nu echter troffen wij kleine jongen aan of zelfs nog eieren. Op enkele kasten na hebben wij rond deze tijd (half juni) de eerste controles voltooid. Hieruit blijkt dat wij de meeste jongen begin juli kunnen ringen. Ook opvallend is dat de resultaten van dit seizoen beduidend lager zijn dan vorig jaar, wat trouwens wel een record jaar was wat het aantal broedgevallen betreft. Nog nooit hebben wij broedende torenvalken aangetroffen in kerkuilenkasten. Dit jaar echter zijn twee kasten bezet door de torenvalk. In Wanneperveen hadden wij ook iets bijzonders. In een nestkast troffen wij een paar eieren aan van een eendensoort. Na voorzichtig het dons wat aan de kant te schuiven zagen wij 11 eieren liggen. De eigenaar van de schuur wist te vertellen dat hij regelmatig een mandarijneend zag bij hem in de tuin. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit een broedgeval van deze eend moet zijn. Daar de eieren koud waren (dus er werd niet of nog niet gebroed) kan het zijn dat dit nest verlaten is. Zeer benieuwd hoe dit afloopt.

160618kerkuilen