2012-04-11 Resultaten kerkuilen 2011 bekend.

Vorig jaar gaven de aantallen broedgevallen van de kerkuilen in Nederland een wisselend beeld te zien. In grote lijnen gaven de westelijke provincies een groei te zien in het aantal broedgevallen, de oostelijke provincies daarentegen gaven een daling te zien van in sommige gebieden (Twente) zelfs meer dan 25%.

In Drenthe hadden wij 289 broedgevallen en in Overijssel 255 stuks. Landelijk waren er 2310 eerste broedgevallen en in 161 gevallen produceerden de kerkuilen een tweede broedgeval. In totaal zijn er 6768 jongen uitgevlogen.