16-04-2021 Uilen

Zoals eerder vermeld zijn er een paar nieuwe bosuilenkasten opgehangen. Vorig jaar stonden waarschijnlijk boommarters het broedsucces van de bosuilen in de weg. De nieuwe opgehangen nestkasten zijn minder toegankelijk gemaakt voor de marters zodat wij dit jaar hopen dat er wat jonge uilen uitvliegen. Op 23 maart is er een controle uitgevoerd en hieruit bleek dat er een nestkast bezet was. In april zal de volgende controle plaatsvinden. De evt. aanwezige jongen zullen dan geringd worden.