01-06-2016 Steenuilen eind mei

Op 26 mei is de eerste controle van de steenuilenkasten uitgevoerd. Zoals al eerder vermeld hebben wij waarschijnlijk te maken met een toename van het aantal bezette nestkasten. Of dit inderdaad het geval moet een controle uitwijzen. Maar onze inschatting bleek te kloppen. In vijf nestkasten troffen wij steenuilen aan. In één nestkast zaten vijf al redelijk grote jongen. De andere vier nestkasten bevatten kleine jongen of zelfs nog eieren. Door de aanwezigheid van aanwezige volwassen steenuilen in de nestkast kan door de aanwezigheid van evt. aangebrachte ringen de herkomst van de steenuiltjes vastgesteld worden. Op vier locaties betrof het uiltjes die buiten ons werkgebied waren geringd. Op één nieuwe locatie in Kolderveen, waar dit jaar voor het eerst wordt gebroed, is het ringnummer van het vrouwtje gecontroleerd. Het betreft een exemplaar, die vorig jaar als nestjong door Hilbert Folkerts is geringd in Nijeveen. Deze heeft dus een paar kilometer van de plek, waar hij is geboren, nu zelf eieren gelegd.

010616steenuil

Broedende steenuil in nestkast.