01-07-2015 Controle kerkuilen

De eerste volledige controle van alle nestkasten voor de kerkuilen zit erop. Onze verwachting was, dat door het uitvliegen van de vele jongen vorig jaar dit seizoen wel eens veel kasten bezet konden zijn. Deze verwachting is uitgekomen. Zelfs nestkasten, waar wij maar zelden een broedgeval in hadden, zijn nu bezet door een paartje kerkuilen. De muizenplaag van vorig jaar heeft niet doorgezet en dat kun je ook terugvinden in het aantal eieren of jongen. Het vreemde van dit seizoen is echter wel, dat er een groot verschil is tussen de aanvang van het broeden. In twee kasten troffen wij begin juni al vliegvlugge jongen aan, en van twee nestkasten waren de jongen zelfs al uitgevlogen. Daarentegen zaten in het merendeel van de nestkasten de uilen nog op de eieren of er waren kleine jongen aanwezig. Ook de gebieden Mastenbroek, ’t Hoge Land en rondom de gemeente Meppel laten onderling duidelijk verschillen zien. Polder Mastenbroek moeten nog diverse kasten gecontroleerd worden. Tijdens de eerste controle troffen wij daar slechts eieren of kleine jongen aan. Het broedsucces kunnen wij dus nog niet vermelden, omdat het aantal eieren niet wil zeggen dat dit ook jongen zal opleveren die uitvliegen. De nestkasten, waarin wij wel ringbare jongen aantroffen, bevatten kleine aantallen jongen. In en rondom Meppel valt het aantal jongen per nestkast mee. Maximaal hebben wij 4 jongen aangetroffen, waarvan de meeste geringd zijn. In dit gebied zijn ze dus duidelijk eerder begonnen met het leggen van hun eieren dan polder Mastenbroek. Over een paar weken hebben wij het totaalbeeld compleet.

010715JongeKuilen