Wie zijn wij?

Stichting Vogelwerkgroep Vliegvlug, opgericht in 2002, heeft als doel de bescherming van vogels en instandhouding van hun biotopen. De inspanningen hebben de afgelopen jaren resultaat gehad. Zo zijn de doelstellingen terug te vinden in het waterplan van Reest en Wieden, diverse plannen voor landschapsbeleid en in de Flora- en Faunawet. En last but not least: het Gruttoplan voor Zuidwest-Drenthe is te danken aan de werkgroep, die ooit begonnen is ter bescherming van weidevogels.

Wat Vogelwerkgroep Vliegvlug doet:

  • onderzoek
  • educatie
  • diverse bestemmingsplanbesprekingen
  • advisering van gemeenten en instanties
  • samenwerking met belangengroepen

Waar dat in het belang is van de vogels, proberen wij onze invloed te laten gelden. Wij werken daarbij graag samen met belangengroepen, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Wij zijn actief op het gebied van de weidevogels, uilen, roofvogels, zwaluwen en diverse andere vogelsoorten.

Dit staat er op deze website

Een overvloed aan artikelen over diverse onderwerpen die betrekking hebben op vogels in het algemeen en die in de gebieden rondom Meppel en zuid-west Drenthe in het bijzonder. Vragen over de website of iets leuks te melden? Raadpleeg ons contactformulier, hier.

Word ook vrijwilliger of donateur bij Vliegvlug

Een dag(deel) in de natuur. Vogels helpen ringen. Nestkasten maken, ophangen, repareren en schoonmaken. Dat is bezig zijn, leren en vooral genieten. Je ogen en oren de kost geven. Sluit je daarom aan als vrijwilliger bij stichting Vogelwerkgroep Vliegvlug. De hoogste groepen van veel basisscholen in de omgeving werken jaarlijks aan een natuurwerkproject. Enthousiaste vrijwilligers helpen daarbij. Het is van groot belang om het publiek kennis te laten maken met de fascinerende vogelwereld. Bij evenementen, open dagen van diverse instellingen en andere publiciteitsactiviteiten. Dankzij de vrijwilligers van Vliegvlug gebeurt dat. Je hoeft als werkgroepvrijwilliger heus geen wandelende vogelgids te zijn. Wat kennis van vogels is natuurlijk mooi meegenomen, maar waar het om gaat zijn belangstelling en goede zin! Of word gewoon donateur en steun ons financiëel.

Opgave als vrijwilliger of donateur kan door invullen van het contactformulier onder contact of door het formulier voor opgave donateur zelf af te drukken en deze naar ons op te sturen.