05-07-2020 Steenuilen

Vorig jaar troffen wij op de Veendijk een nestkast aan met een broedend paartje steenuilen. Bij de volgende controle lagen er alleen nog koude eieren in de nestkast. De oorzaak was duidelijk. De processierups had bezit genomen van de nestkast.

Dit jaar troffen wij hetzelfde aan in een nestkast in Koekange. In het geval  Veendijk zaten er honderden in de nestkast, in Koekange waren dat er minder maar toch ook hier koude eieren in de nestkast en een steenuil. Het was wel duidelijk dat het broedgeval waarschijnlijk is mislukt. Hoe deze ontwikkeling met de processierupsen uitpakt, dat weten wij nog niet. Is dit een regionaal verschijnsel of komt dit de laatste jaren in Nederland vaker voor. Oplossing zou kunnen zijn om de nestkasten niet meer in eikenbomen te plaatsen.