09-06-2017 Kerkuilen

De maand juni staat in het teken van de controles van nestkasten van de kerkuilen. Evenals voorgaande jaren zijn wij natuurlijk nieuwsgierig hoe de ontwikkelingen dit seizoen zullen zijn. Hoe is de muizenstand (die bepalend is voor de grootte van de legsels en dus ook de hoeveelheid jongen) en het aantal broedparen. Inmiddels zijn de meeste nestkasten gecontroleerd. Wat dit seizoen opvalt is het verschil tussen de broedstadia. Er zijn kasten, waarin al grote jongen aanwezig zijn (zelfs een nestkast, waarvan de jongen al uitgevlogen waren en wij dus te laat controleerden), en veel nestkasten, waarin nog kleine jongen zitten. Het zwaartepunt van ons ringwerk van de jonge kerkuilen ligt in het eind van de maand juni.

090617kerkuilen

Ontwikkelingen in de verschillende gebieden. Zoals het nu lijkt zijn er door de langdurige droge periode redelijk veel muizen aanwezig. Van ons hele werkgebied zitten tot nu toe een kleine vijf jongen per nestkast. Richting Koekange komen in de nestkasten ongeveer vier jongen voor. In de polder Mastenbroek echter zit dit op vijf jongen. Ook hebben wij in vergelijking met de voorgaande jaren veel broedgevallen in deze polder. Tot nu toe kunnen wij stellen dat het veengebied het iets beter doet dan de zandgronden.
Wij zijn nu ook zeer nieuwsgierig hoe dit seizoen zich verder ontwikkeld. Afgelopen dagen is er een einde gekomen aan de droge weersomstandigheden. Het heeft vooral op 7 juni nogal geregend. Het kan zijn dat de weersomstandigheden het voedselaanbod voor de jonge kerkuilen zodanig veranderd, dat de nu aanwezige jongen in de nestkasten het moeilijker gaan krijgen, waardoor er jongen sneuvelen. Door de eerste controle weten wij de hoeveelheid jongen die zich nu in de nestkasten bevinden. Begin juli zijn de meeste nestkasten voor de tweede keer gecontroleerd en dan zal blijken of er veranderingen hebben plaatsgevonden.