02-06-2016 Kerkuilen begin juni

Op 1 juni hebben wij als steekproef een nestkast van de kerkuilen gecontroleerd. Nu het broedseizoen van vele vogelsoorten in vergelijking met voorgaande jaren wat later is begonnen, hadden wij niet de gedachte om al grote jongen aan te treffen. Daar het aantal broedgevallen van bijv. torenvalken ook later op gang is gekomen en dat er beduidend minder jongen in de nestkasten aanwezig zijn, zag het er naar uit dat ook de kerkuilen nog kleine jongen of zelfs eieren zouden hebben. Maar bij deze controle van de nestkast bleken er al twee forse jongen aanwezig te zijn. Besloten werd om nog enkele nestkasten te controleren. Op 2 juni dus maar weer op pad en nu bleek, dat er in de drie gecontroleerde nestkasten slechts kleine jongen aanwezig waren. Ook de aantallen jongen waren aan de kleine kant. Dit beeld sluit dus wel aan bij onze eerste ingeving. Per gebied kan de voedselsituatie verschillen. Is het muizenaanbod slecht, dan hebben de uilen niet veel jongen. Zijn er meer muizen aanwezig, dan zijn er ook meer jongen aanwezig. De komende weken zullen alle nestkasten voor de eerste keer gecontroleerd worden. Een drukke periode breekt dus aan voor de uilenbeschermers.

020616kerkuil

Jonge kerkuil in bad