24-11-2012 Bosuilen

Op de Havelterberg zijn de afgelopen winter drie bosuilenkasten geplaatst. Bij controle in april bleek dat de kasten wel bezocht werden door deze prachtige uilen, maar dat er nog niet in gebroed werd. Misschien moeten wij de kasten nog op een zodanige manier veranderen dat ze niet toegankelijk zijn voor boommarters. Laten wij hopen dat in de toekomst het ons lukt om een broedgeval of broedgevallen te krijgen in een door ons geplaatste nestkast.