07-07-2019 Steenuiltje met afwijking
Op 15 juni zijn de laatste jonge steenuiltjes van een ringetje voorzien. Echt bijzonder is dit natuurlijk niet maar af en toe kom je toch rare dingen tegen. Vorig jaar hadden wij een jonge steenuil met een oogafwijking, dit jaar hadden wij bij de laatste vier jongen één met een “kruissnavel”. Hoe dit vogeltje kon eten was voor ons een raadsel. Tijdens het ringen wordt ook het nodige meetwerk van o.a. de vleugellengte gedaan en worden de vogels gewogen. Uit deze verkregen gegevens bleek dat het gewicht iets onder het gemiddelde lag gezien zijn leeftijd. Begin juli kregen wij het bericht dat de jongen, dus ook die met de afwijkende snavel, het nest hadden verlaten. Wij zijn natuurlijk wel benieuwd of dit jong volgend jaar in een nestkast wordt aangetroffen.

070719steenuiltje