22-03-2014 Bosuilen

Twee jaar geleden hebben wij op de Havelterberg voor het eerst drie bosuilenkasten opgehangen. Vorig jaar was er al één bezet en er zijn toen jongen uitgevlogen. Daar het dit jaar door de weersomstandigheden een vroeg broedseizoen lijkt te worden, zijn wij begonnen met het controleren van de kasten.
Tijdens deze controle bleek dat er in één kast al drie grote jongen aanwezig waren die wij de aankomende week gaan ringen. In een naburige boom is een cameraval opgehangen. Hierdoor krijgen wij zicht op het aantal voedselvluchten die gedurende de nacht plaatsvinden.
In een naburige kast zijn wel uilen aanwezig maar hebben nog geen broedsel. Het kan zijn dat er in een later stadium van het seizoen hier toch nog jongen gaan uitvliegen. Zoals het nu lijkt zijn dus twee van de drie kasten bezet. Deze zomer worden er nog twee kasten bij gehangen op daarvoor geschikte plaatsen.

jongebosuilen