Vroeg broedgeval

Onlangs lazen wij een bericht op Facebook over de aanwezigheid van jonge kerkuilen in een nestkast. Tijdens het schoonmaken van nestkasten in de gemeente Achtkarspelen troffen  ze op 23 februari in een nestkast al 6 jongen aan. Dit komt wel eens vaker voor maar toch is dit voor de kerkuilen wel bijzonder te noemen. Ooit kregen wij van de bewoners, waar de nestkast was opgehangen, op 8 mei een melding van de vermoedelijke aanwezigheid van jongen. Tijdens deze controle bleken de jongen op het punt van uitvliegen te staan. Dit is natuurlijk wat later in het seizoen wanneer je dit gaat vergelijken met het broedgeval in Friesland. Deze vliegen, wanneer alles natuurlijk goed gaat, in de tweede helft van april al uit. De zachte weersomstandigheden tijdens deze winter en een goede voedselsituatie zijn naar alle waarschijnlijkheid de reden van dit vroege broedgeval.