24-11-2013 Kerkuilennieuws.

Afgelopen dinsdagavond was de najaarsvergadering van de kerkuilengroepen in Drenthe. In ons werkgebied ging het dit jaar niet goed met de kerkuilen. Slechts enkele broedgevallen en dan ook nog weinig jongen. Ook van een paar andere naburige werkgroepen hadden wij al vernomen dat ook bij hen in het werkgebied beduidend minder broedgevallen waren. Dinsdagavond kregen wij dus zicht over de ontwikkelingen in de provincie. Slechts één werkgroep had een achteruitgang van 15 % van het aantal broedparen. De overige werkgroepen deden het beduidend slechter. In sommige gevallen werd een achteruitganggeboekt van 75%. Ook het aantal uitgevlogen jongen bleef ver achter bij die van de afgelopenjaren.

Van twee werkgroepen waren de gegevens nog niet aangeleverd, zodat de definitieve cijfers van de hele provincie nog niet kunnen worden gegeven. Zoals het nu lijkt, zou het ons niet verbazen, dat het broedsucces wel met 70% kan zijn afgenomen. Oorzaak van deze ontwikkelingen zullen gezocht moeten worden in het lang aanhoudende koude voorjaar.