10-05-2020 Uilen

Met de huidige corona ontwikkelingen en de daarbij behorende gedragsregels hebben wij wat steekproeven kunnen doen wat betreft de te verwachten bezetting van de kerkuilenkasten. Positief nieuws is te melden uit het gebied Koekange. Zeker drie nestkasten, die vorig jaar onbezet waren, zijn gezien de meldingen van de bewoners van de panden nu wel bezet. Ook krijgen wij al meldingen binnen van geluiden uit de nestkasten die wijzen op de aanwezigheid van jonge kerkuilen.
Voor de steenuilen is zowel positief als negatief nieuws te melden. Een nestkast in Nijeveen, die de voorgaande jaren bezet was, is nu onbezet. Daartegenover staat dat in de directe omgeving nu een nestkast wel bezet is. Bij controle bleek dat het ging om een nieuw paartje steenuilen. Het mannetje was ongeringd en het vrouwtje was negen jaar geleden geringd in Ruinen. In Koekange is nu een nestkast bezet, die vorig jaar onbezet was. Zoals het nu lijkt hebben wij hier drie nestkasten bezet met broedende steenuilen.

Filmpje gemaakt door Martin Roomer