01-05-2016 Gaat het beter met de Steenuilen?

Steeds meer zicht wordt er verkregen op de aanwezige aantal broedparen steenuilen in ons werkgebied. Voorgaande jaren gaven inventarisaties met behulp van geluid weinig tot geen resultaat. Doordat er slechts een enkel paartje voorkwam in een groot gebied, werd er niet gereageerd op het geluid (via geluidsapparatuur de roep afdraaien van een steenuil). Hierdoor werd het moeilijk om de aanwezigheid van steenuilen vast te stellen. Dit jaar hebben wij voor het eerst twee nieuwe locaties aan de Veendijk bezet door steenuilen. Jaren achtereen heeft in dit gebied slechts één paartje gebroed. Wel hadden wij jaren geleden hier meerdere nestkasten opgehangen, echter tot nu toe zonder resultaat. Dit seizoen echter blijkt onze inspanningen zijn vruchten af te werpen.

010516steenuil

Steenuil

Hoe zat het nu echter in het gebied Nijeveen en Kolderveen? Sinds drie jaar hebben wij in dit gebied een paartje steenuilen broeden in een nestkast. Zou de ontwikkeling van de Veendijk ook van toepassing kunnen zijn op dit gebied? Nader onderzoek was dus vereist. Daar wij te laat in het seizoen zijn om inventarisaties te doen via geluidsapparatuur (steenuilen hebben de nestkasten al bezet en door geluid af te spelen zorg je alleen maar voor verstoring) moest er een andere plan van aanpak gemaakt worden, namelijk huisbezoek. Op diverse locaties is gevraagd en gezocht naar de aanwezigheid van deze kleine uiltjes. Dit gaf een verassend beeld te zien. Op maar liefst drie nieuwe locaties werden steenuilen gevonden. Volgens bewoners waren deze uiltjes vorig jaar op twee locaties al aanwezig en op één locatie, waar wij twee jaar geleden toevallig ook nog een nestkast hadden geplaatst, waren dit jaar de uilen voor het eerst. Daar wij nog niet het hele gebied doorzocht hebben, kan het zijn dat er ergens nog wel een paartje steenuilen voorkomen. De komende weken zullen wij proberen om het gehele gebied door huisbezoek te controleren op aanwezigheid van uilen. Zoals het nu lijkt, gaan wij van twee broedgevallen naar zeven broedgevallen in ons werkgebied. Wat hiervan de reden is dat weten wij niet. Voor de hand ligt wel dat de zachte winters hieraan meegedragen hebben.