12-05-2017 Steenuilen

Begin deze maand hebben wij de nestkasten van de steenuilen gecontroleerd. De steenuilen zijn nu aan het broeden of hebben kleine jongen. De kans is zeer groot dat je ook het vrouwtje in de nestkast aantreft en in sommige gevallen ook het mannetje. Tijdens deze controle krijgen wij zicht op de afkomst van moeder en of vader steenuil. Aan de hand van de ringgegevens kunnen wij achterhalen of bijv. de gezinssamenstelling is veranderd. Er kan namelijk in vergelijking met vorig jaar een ander vrouwtje of mannetje in de nestkast aanwezig zijn. Soms tref je ook ongeringde exemplaren aan die dan ook geringd kunnen worden. Op deze manier kunnen wij vaststellen of er de komende jaren ook weer dezelfde steenuilen in hun nestkast gaan broeden of dat er een verandering bij het paartje steenuilen heeft plaatsgevonden.

Steenuilen Steenuil met jongen

In Koekange waren drie nestkasten bezet. In één ervan troffen wij drie eieren aan en geen volwassen steenuil. De eieren waren koud en wij gaan er dan ook vanuit dat wij dit broedsel als verloren moeten beschouwen. Tevens hebben wij in dit gebied nog twee territoria vast kunnen stellen. De aanwezige steenuilen broeden echter op een voor ons onbereikbare nestplaats.

Op de Veendijk hebben wij twee, in De Wijk één en in Nijeveen drie broedgevallen. In totaal komen wij dit jaar dus minimaal op 11 broedgevallen. De kans is aanwezig dat wij misschien nog wel ergens een broedpaartje aantreffen.