08-05-2014 Oeverzwaluwen vervolg.

De aantallen oeverzwaluwen bij de kunstmatige wand bij Tweeloo blijven tegenvallen. Momenteel zijn ruim 20 broedparen bezig met het graven van hun nestgangen. Elke dag komen er nog een paar nieuwe gaten bij, maar het ziet er naar uit dat wij de aantallen (100 tot 130 broedparen) van de voorgaande jaren niet halen. Het komt wel vaker voor dat een wand, waar altijd een kolonie genesteld heeft, zo opeens verstoken blijft van oeverzwaluwen. Een oorzaak kan zijn dat de kolonie een andere, in hun ogen betere locatie, in de buurt heeft gevonden. Een zoektocht in de omgeving kan dan opheldering geven.
De afgelopen dagen hebben wij dus de veelbelovende locaties bezocht en, zoals wij al dachten, een grote kolonie aangetroffen in een zanddepot. Het aantal gegraven nesten schatten wij op ruim 160. Dit depot is gelegen in de directe omgeving van veel water en deze omgeving is dus een uitstekende voedselbron voor de oeverzwaluwen. Dit zanddepot is gelegen op ongeveer twee kilometer van de kunstmatige oeverzwaluwenwand. Het is welhaast duidelijk dat 'onze kolonie' dus verkast is naar deze locatie. Het kan natuurlijk wel zijn dat in de naaste toekomst een van elders verstoorde kolonie alsnog gebruik gaat maken van de kunstmatige wand. Afwachten dus maar.

080514oeverzw