12-04-2020 Oeverzwaluwen en visdiefjes

De eerste oeverzwaluwen zijn nu waargenomen bij enkele wandjes. Het merendeel moet echter nog arriveren. Vorig jaar kwamen ze vanuit Afrika rond half april massaal naar Nederland. Die intocht moet nog plaats vinden. Visdiefjes zijn nog niet aanwezig in onze omgeving. Wel worden in Nederland bij de grote wateren al visdiefjes gezien, maar Meppel zal nog even moeten wachten. Evenals de oeverzwaluwen werden ze vorig jaar rond half april waargenomen. Dus nog even geduld. Hoe het verder moet gaan met het bijhouden van de kolonie weten wij nog niet. Daar deze sterntjes op een paar daken van bedrijven in Meppel broeden,