Onderhoud zwaluwenwand Tweeloo

De oeverzwaluwenwand bij Tweeloo zag er niet meer uit. Wederom had iemand het nodig gevonden om maar weer eens een “graffiti kunstwerk” op de wand te kalken. Dit geklieder met verf zag er niet uit en de helpt de zwaluwen ook niet. De voorgaande jaren was dit ook al eens voorgekomen. Door de vrijwilligers van de vogelwerkgroep was dit gesmeer op de wand direct overgeschilderd. Het werd nu tijd om de hele wand maar eens grondig te reinigen en van een fris kleurtje te voorzien.

Door groene aanslag etc. moest de wand eerst schoongemaakt worden. Hiervoor is een bedrijf ingehuurd en met behulp van een hogedrukreiniger is het meeste vuil en verf van de wand verwijderd. Ook de oude graffiti, die in het verleden al eens op de wand was aangebracht, werd nu zichtbaar. Nadeel hiervan was dat de resterende bladders en loszittende verf handmatig van de wand moesten worden verwijderd. Een klus die door enkele vrijwilligers van de vogelwerkgroep met behulp van plamuurmessen in een dag werd geklaard.

Er werd bij een bedrijf een kleur betonverf uitgezocht en op 23 maart werd de wand overgeschilderd. Een hele klus omdat de wand maar liefst 70 meter lang is en 2½ meter hoog. Daar de weersverwachtingen niet veel goeds voorspelden, was het noodzakelijk om de klus in één dag af te maken. Mits de weersomstandigheden  de trek van de oeverzwaluwen naar het noorden toe niet in de weg staan, zijn de eerste oeverzwaluwen eind maart te verwachten.

Voor de wand bevindt zich een meertje. Het is een op zich staand watertje. Er zijn geen sloten of een bron, die het meertje van water voorziet. Regenwater bepaalt de waterstand. Bij een normaal waterpeil is de vijver 1½ meter diep. Door de droge zomers van de afgelopen jaren daalde het waterpeil ongeveer 50 cm. en daardoor begon het riet te groeien. Het werd dus tijd om ook de vijver een opknapbeurt te geven door de waterplanten en het riet te verwijderen.

Bovenop de zwaluwenwand begonnen struiken en boompjes spontaan te groeien. Wanneer je de groei van de struiken en boompjes een paar jaar zijn gang laat gaan, dan wordt het een hele toer om dit te verwijderen. Ook het zand, waar de nestgangen van vorige jaren zaten, moest ververst worden. Met behulp van een minikraan werd het zand omgewoeld zodat achtergebleven dode jongen en nestmateriaal verdwenen zijn. Op deze manier hebben de zwaluwen weer schone grond om hun nestgangen te graven. 
Op 29 maart is er met de werkzaamheden begonnen. De minikraan was boven op de zwaluwenwand bezig en een rupskraan was bezig met het opschonen van de vijver. Enkele vrijwilligers van onze vogelwerkgroep waren hierbij aanwezig om hand- en spandiensten te verlenen. Aan het eind van de dag was de klus geklaard en de wand was gereed om als broedplaats te dienen voor de oeverzwaluwen.

In zeer korte tijd is dus de wand schoongemaakt, geschilderd, de grond voor de nestgaten ververst, de vijver uitgediept en houtopstand bij de wand verwijderd. Voor de vrijwilligers een forse belasting wat betreft hun aantal uren dat er ingestoken is. De oeverzwaluwen zullen, als ze het zouden kunnen, ongetwijfeld hun dank uitbrengen.