25-03-2018 Onderhoud oeverzwaluwwand

Afgelopen weken zijn wij weer bezig geweest om de zwaluwenwand en het gebiedje ervoor weer optimaal te maken voor de oeverzwaluwen. Deze enorme betonnen kunstwand, 70 meter lang bij 2½ meter hoog is voorzien van ruim 450 gaten. Door achterstallig onderhoud van het voorgelegen gebiedje werd het opschot van jonge bomen zo hoog, dat er ingegrepen moest worden. Deze jonge bomen, vooral els en wilg, waren nu ongeveer drie meter hoog geworden. Nu dus nog op een simpele manier te verwijderen. Ook de aan de zijkant van de wand groeiende populieren hadden nu een verstorende werking gekregen op de oeverzwaluwen, zodat wij genoodzaakt waren om er enkele te verwijderen. Kortom was het tijd om het gebiedje eens rigoreus aan te pakken. De late vorstperiode gooide roet in het eten wat betreft de werkzaamheden. Gelukkig werden de omstandigheden in de derde week van maart beter zodat wij een start konden maken met de organisatie. Deze gigantische klus kan niet door een paar mensen gedaan worden. Gelukkig kan onze vogelwerkgroep zich beroepen op een fors aantal vrijwilligers, die niet bang zijn om de handen uit de mouwen te steken. Met behulp van tien vrijwilligers werd een start gemaakt. 

240318ZWwand12  240318ZWwand11

Afgelopen vrijdag zijn wij begonnen met het zand achter de betonplaten van de kunstmatige oeverzwaluwenwand te verversen. De bovenste meter zand wordt over de kop gegooid. Hierdoor verdwijnen de nestgangen en de nestholtes. Dit doen wij één keer in de twee of drie jaar (afhankelijk van de bezetting) met als reden dat achtergebleven restanten van dode vogels, teken en nestluis in de nestholtes niet meer aanwezig zijn. Een enorme klus die wij handmatig niet kunnen uitvoren, omdat er ruim 100 m³ zand verwerkt moet worden. Dit werd gedaan door een minikraan. Zwaar materiaal is niet wenselijk omdat de wand natuurlijk van bovenaf geen grote druk kan hebben. Bij het afbreken of naar voren vallen van een gedeelte van de betonsegmenten zou de schade onherstelbaar zijn of in ieder geval een kostbare geschiedenis om de schade weer te herstellen. Een groepje vrijwilligers hadden zich ontfermd over het verwijderen van enkele bomen. Daar deze werkzaamheden nooit in een dag geklaard konden worden, werd afgelopen woensdag nog een dag gepland om de klus te klaren. Alle opschot aan wilgen en elzen werden nu verwijderd zodat er nu weer een open gebied is ontstaan. Tevens werd het voor de wand gelegen meertje gedeeltelijk van riet ontdaan zodat wij ook hier weer enkele jaren vooruit kunnen. Wat ons nu nog wacht is het afwerken van het gebied. Dit moet wel snel gebeuren want het broedseizoen zit eraan te komen. Normaal gesproken zijn de zwaluwen midden april aanwezig. Vorig jaar echter waren ze zeer vroeg en vlogen begin april de eerste al rond. De komende week worden de werkzaamheden afgerond en kunnen de oeverzwaluwen komen.

Zie ons fotoboek "Tweeloo 2018" voor de rest van de foto's.