24-11-2012 Huiszwaluwen

De aantallen huiszwaluwen bleven wat achter in vergelijking met andere jaren. Toch hadden wij nog een aantal kolonies die het vermelden waard zijn. De grootste kolonie, namelijk bij het gemaal Stroink, liet een duidelijke afname zien wat betreft het aantal broedparen, namelijk 93 broedparen. Voorgaande jaren was dat het dubbele. In Sint Jansklooster zijn vorig jaar een paar huizenblokken afgebroken. Hier nestelden ruim 130 paren huiszwaluwen. De vraag was nu of deze vogeltjes vertrokken of dat ze in de buurt bleven en hier hun nestjes onder de goten zouden maken. Het laatste was gelukkig het geval. In de directe nabijheid van de gesloopte woningen telden wij dit jaar 122 nesten. De kolonies bij de fam. Boeve, Spans en den Uil gaven dezelfde of iets lagere aantallen te zien dan vorig jaar. Hier nestelden tussen de 35 en 50 paren.