21-03-2016 Zwaluwwand bij Tweeloo

De betonnen zwaluwwand bij Tweeloo is weer onderhanden genomen. Vorig jaar waren er veel nesten gepredeerd door steenmarters. Veel nesten waren uitgegraven. In onze omgeving hadden wij de voorgaande jaren wel meer te maken van predatie door marters, maar de betonwand beschouwden wij als een onneembare vesting. Helaas moeten wij ons standpunt herzien, want de marters zijn wel degelijk in staat om de betonwand te beklimmen om bij de nesten te komen. Normaal gesproken vullen wij met ondersteuning van vrijwilligers de oude nestgaten, die een doorsnee hebben van 5 à 6 centimeter, op met zand. Doordat de marters de nestgangen helemaal uitgegraven hadden om bij de nesten te komen, konden wij onmogelijk deze handmatig nog opvullen met zand omdat de diameter van de uitgegraven gangen nu bijna 10 centimeter doorsnee was. Een graafmachine werd dus besteld om het zand achter de betonwand af te graven om vervolgens deze weer aan te brengen. Op deze manier zijn alle oude nestgangen verdwenen en tevens is het achtergebleven materiaal in de nesten, zoals evt. achtergebleven dode jongen en ongedierte, ook verwijderd.
Om deze predatie de komende jaren te voorkomen, moesten wij zoeken naar een oplossing. Een sloot voor de wand graven leek ons geen goede oplossing. De betonwand is 2½ meter hoog. Het is mogelijk dat door het graven de wand instabiel wordt en dat zal het einde betekenen van de betonwand, omdat deze naar voren zal vallen. Besloten is om de wand te voorzien van een schrikdraad. Deze wordt op dusdanige wijze aangebracht, dat de marters met geen mogelijkheid de wand kunnen beklimmen zonder in aanraking te komen met het schrikdraad. Onze bedoeling is ook dat wij een gedeelte van de wand niet voorzien van schrikdraad. Op deze manier zal het kunnen zijn dat de ‘beschermde nesten’ door de marters ongemoeid worden gelaten en de onbeschermde nesten misschien pepredeerd worden.

210316zwaluwwand

Werkzaamheden aan de zwaluwand