05-06-2019 Oeverzwaluwen
De kolonies rondom Meppel geeft tot nu toe een rommelig beeld te zien. De kolonie bij Tweeloo breidt zich nog steeds uit en wij denken wel het aantal broedparen te halen als de voorgaande jaren. Vreemd is wel dat de er geen broedparen aan de linkerkant van de wand voorkomen. De reden daarvoor is ons tijdens het schrijven van dit artikel nog niet bekend. Aan de Bremenbergweg bij de zandwinning was een groot aantal zwaluwen begonnen met het graven van hun nestgangen, maar de wand is door instorting verdwenen. Momenteel zie je op andere plaatsen weer nieuwe vestigingen van zwaluwen. Een duidelijk beeld van het aantal broedparen is daarom nog niet bekend. Op twee locaties in Nijeveen hebben zich wel oeverzwaluwen gevestigd. Het kan zijn dat de zwaluwen van de zandwinning aan het zwerven zijn gekomen en dat er op andere locaties de zwaluwen zich gaan vestigen.