15-05-2013 Oeverzwaluwen Giethoorn 2013

Buiten het bouwterrein van Bodelaeke liggen diverse bulten grond. Evenals vorig jaar hadden de oeverzwaluwen dit al gauw ontdekt. In een door een bouwbedrijf aangelegd wandje hebben tot nu toe ruim 90 paren oeverzwaluwen hun nestgangen gegraven. Echter ook hier waren enkele nestgangen uitgegraven door predatoren (vos?). Wij moeten vrezen dat ook de rest van deze kolonie binnen nu en afzienbare tijd verdwenen zal zijn.

Nest oeverzwaluw Gietthoorn

Uitgegraven nest van oeverzwaluw met krabsporen.