30-06-2014 Huiszwaluwen juli.

De huiszwaluwen in onze regio hebben het zwaar. Ondanks het voorkomen van goede nestplaatsen en biotoop krijgen slechts enkele paartjes de gelegenheid om hun nesten aan de onderkant van de goten te maken. Dit jaar zijn er evenals de voorgaande jaren weer diverse nesten in aanbouw verwijderd door de bewoners. Het is nog altijd betreurenswaardig dat bewoners van huizen de aanwezigheid van broedende zwaluwen niet op prijs stellen. Natuurlijk geeft het een beetje overlast in de vorm van hun uitwerpselen. Maar deze overlast is tijdelijk en kan verkomen worden door bijv. een plankje onder het nest te maken. De tijd of de moeite voor een extra schoonmaakbeurt zal waarschijnlijk ontbreken. Gelukkig zijn er aan de andere kant ook mensen die het wel op prijs stellen om enkele paartjes huiszwaluwen toe te laten. Er zijn zelfs kunstnesten opgehangen. Op de onderstaande foto is een bewoner bezig met het ophangen van enkele kunstnesten.

300614huiszwaluwen