23-04-2019 Oeverzwaluwen en visdiefjes

Het aantal oeverzwaluwen bij de kunstmatige wand bij Tweeloo groeit geleidelijk. Op 21 april werden er nu rond de vijftig zwaluwen geteld. Van een forse toename van de zwaluwen is nog geen sprake. De weersomstandigheden met een oostelijke stroming zal hier debet aan zijn. Vanaf woensdag 24 april komt de wind uit een zuidelijke richting en zal de trek in noordelijke richting optimaliseren. Dit geldt ook voor de visdieven. Vorig jaar werden de eerste visdiefjes waargenomen op 17 april. Dit jaar werden de eersten waargenomen op 20 april. De komende dagen zal bij het draaien van de wind het grote gros wel naar Meppel komen. Nog even afwachten.

OeverzwaluwenOeverzwaluwen