Meer biodiversiteit op het Industrieterrein Noord II

In 2021 werden er door de Vogelwerkgroep Vliegvlug uit Meppel voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een oeverzwaluwenwand bij de waterberging op het Industrieterrein Noord II in Meppel. De reden hiervoor was de daling van het aantal broedparen van de oeverzwaluwen in de provincie Drenthe. In samenwerking met de gemeente Meppel heeft de vogelwerkgroep dit in 2022 kunnen realiseren.

Tevens is er door aanplant van diverse soorten struiken en boompjes, zoals Gelderse roos, krent, lijsterbes en geoorde wilg, achter en naast de wand de biodiversiteit (ten gunste van vogels en insecten) van dit gebiedje vergroot. Rondom de waterberging is een wandelpad aangelegd. Onder andere werknemers van diverse bedrijven van het aangrenzende industrieterrein lopen hier tussen de middag een rondje om even te genieten van deze locatie.

Om de natuurwaarden in dit gebied te vergroten en om de wanden van bedrijven minder zichtbaar te maken is gekozen voor aanplant van diverse soorten bomen. Meestal wordt gekozen voor de reguliere aanplant zoals elzen, populieren en berken. Om meer biodiversiteit te creëren heeft de vogelwerkgroep gekozen voor bomen, die in het voorjaar bloeien en/of vrucht dragen, zoals bijv. tamme kastanje en wilde appel. De bloeiende bomen zijn een mooi gezicht in het voorjaar en hebben een grote aantrekkingskracht op insecten en vogels. Ook zal het aanzicht van dit gebied door het wegdrukken van de gevels van bedrijven door de aanplant van de bomen de belevingswaarde van dit gebied een stuk vergroot worden. Men zal de indruk krijgen zich meer in een park te bevinden dan op een industrieterrein.

Op 14 februari is ’s morgens begonnen met de aanplant van de bomen. Deze werden aangeleverd door medewerkers van de gemeente Meppel en vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Vliegvlug hebben de bomen geplant. Tijdens optimale weersomstandigheden is deze klus in enkele uren geklaard. Over enkele jaren zal het resultaat van deze inspanningen zich vertalen in een grotere natuurwaarde dan dat het nu is en zullen o.a. insecten en vogels er wel bij varen.

Bomen planten