10-05-2020 Oeverzwaluwen

De afgelopen maanden is er veel werk verricht bij de zwaluwwanden. Afvragen is natuurlijk, wat is het uiteindelijke resultaat?
Bij de kunstmatige wand bij Tweeloo wilde het in eerste instantie niet vlotten met de oeverzwaluwen. In april werden groepen zwaluwen van 4 tot 40 exemplaren waargenomen. Eind april werden er slechts een paar gegraven nestgaten geteld. In drie dagen tijd constateerden wij een toename van maar liefst 90 gegraven nesten. Het zal ons niet verbazen dat wij het aantal broedparen van de voorgaande jaren halen.
De nieuwe wand op het industrieterrein Noord geeft een positief beeld te zien. Op 12 april werden op diverse locaties oeverzwaluwen waargenomen en dus ook bij de nieuwe wand. In de derde week van april konden wij een toename constateren van de oeverzwaluwen. Ook werd er begonnen met het graven van de nestgaten. Momenteel hebben wij 43 nestgangen geteld. Wij kunnen nu dus stellen dat de verrichte werkzaamheden zijn vruchten afwerpt.